AEDRU.org
¿Quénes somos?
¿Queres agruparte?
Noticias
Notas informativas
Noticias sobre URBANISMO
Foro
Contacto
Enlaces

AVISO LEGAL

Dos contidos vertidos nesta web son responsables as personas que forman a Agrupación de Defensa do Rural e Urbano Estradense, pois esta web creóuse en torno as actuacións de defensa dos seus dereitos ante o PXOM de A Estrada e polo tanto queda eximido de calquer reponsabilidade legal o xestor de esta agrupaqción, pois obviamente esta persoa non ten participación algunha nin interés directo, no contido que defende a agrupación.

Asimesmo non nos facemos responsables do foro, por ser libre de tal xeito que cadaquén é responsable do que escribe. De todos xeitos, se algún comentario resulta de agravio contra personas ou institución agradecemos se nos comunique por correo electrónico ou telefónicamente, e procederemos a retirálo.

AEDRU.org